Доброволци от клуб "Зелено Бъдеще" маркираха маршрут

  07-07-2010

Доброволчески клуб "Зелено Бъдеще", към Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" стартира инициатива по опресняване на маркировките на туристическите маршрути на територията на парка. На 6 юли 2010 младежите преминаха и маркираха с червена боя туристически маршрут N 6, който преминава през гр. Враца, водопада Скакля и стига до  хижа Околчица. Освен туристическа маркировка, доброволците поставиха указателни табели и почистиха пътеката. Целта на инициативата е да се  улесни достъпа и движението на туристите посещаващи парка и да се осигури техния приятен и безопасен престой във Врачанската планина.