Час по биоразнообразие

  07-11-2012

Ученици от шести клас от Природоматематическа гимназия "акад. Иван Ценов" проведоха своя "час по биоразнообразие" в Природозащитен център "Натура". На триизмерния макет учениците се запознаха с географското разположение, граници и предназначение на защитената територия,  както и с природните и туристическите забележителности.

Експерти от парка направиха презентация за характерните растителни и животински видове, които се срещат на територията на Природен парк "Врачански Балкан". Под формата на игра учениците научиха повече за ролята на ораганизмите в хранителните вериги и значението на биоразнообразието за природата.