Младежки доброволци ще обучават връстници за опазване на природата

  31-07-2017

Фондация „ЕкоЦентрик“ и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ стартират проект за младежки доброволци от Северозападна България. Целта на двете организации е да се създаде и популяризира мрежа от обучени младежки доброволци за мултиплициране на природозащитни дейности, както и да се предоставят възможности на младите хора за личностно и професионално развитие.

15 младежи на възраст 18-29 години от Северозападна България ще преминат през теоретично и практическо обучение за работа с връстници и ще получат финансиране за реализиране на собствени природозащитни кампании и инициативи. Доброволците ще приложат своите умения с гимназисти от училищата СУ„Васил Кънчов“ и СУ „Христо Ботев“ Враца.

В рамките на проект „Младежки доброволци - за еко образование“ ще бъде разработен методичен подход и наръчник “Младежки доброволци обучават младежи за опазване на околната среда”.

Практическите и теоретични обучения ще се извършват в края на месец септември и месец октомври 2017.

Младежите, желаещи да се включат в проекта трябва да попълнят въпросник тук: 

Обучените доброволци ще бъдат включени в последващи инициативи и дейности на Фондация „ЕкоЦентрик“ и Дирекция на ПП „Врачански Балкан“.


Проект „Младежки доброволци - за еко образование“, дог. № 25-00-1/30.06.2017г. се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта и е на стойност 6 748,70 лв.