ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА НЕОБИКНОВЕНИТЕ ОБИКНОВЕНИ ПТИЦИ

  16-03-2011

ЗА ШЕСТА ПОРЕДНА ГОДИНА
НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ПРИРОДОЗАЩИТА МИМИ ПРАМАТАРОВА 2011
 

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА
НЕОБИКНОВЕНИТЕ ОБИКНОВЕНИ ПТИЦИ


Наградата ще се връчи на 4 юни 2011 г.
в чест на Международния ден за опазване на околната среда

Наградите:
Една първа награда – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 1000 лева
Една втора награда – Грамота и еднократна стипендия от 500 лева
Една трета награда – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева

Участници:
До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища на Република България,
родени през периода 1 ЯНУАРИ 1993 – 31 ДЕКЕМВРИ 1994 г.
 

Условия за съчинението:
Съчинението е на тема «Необикновените обикновени птици»
Жанр – стих, стихотворение, разказ, есе.
Обемът на съчинението не бива да надхвърля 500 думи.
Текстът да е написан на шрифт Times New Roman, с разредка на редовете 1,5 и размер на
шрифта 14 пункта.
 

за повече информация вижте: тук