Проучване на биоразннобразието на територията на Природен парк "Врачански Балкан"

  16-08-2011

От 15 до 19 август 2011 г. ботаници от Германия, Словакия, Иран и България провеждат теренно проучване на сухите тревни съобщества на територията на природен парк "Врачански Балкан". Експертите, които са представители на Европейската група по сухи тревни съобщества (European Dry Grassland Group) посетиха местностите около Околчица, Бегличка могила и с. Миланово с цел проучване на биоразнообразието на съответните растителни видове на територията на парка. Резултатите от терената работа ще бъдат обобщени и публикувани като научна статия през следващата година.  Преди своето заминаване експертите посетиха Природозащитен център "Натура", където се запознаха с текущите дейности и проекти изпълнявани от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан". Експедицията се организира от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, секцията по Флора и растителност към БАН.