Фотоизложбата „Съдбата на царския орел”

  08-02-2011

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и Природозащитен център „Натура” Ви канят в сряда – 9 февруари 2011 г. от 14 часа на откриването на Фотоизложбата „Съдбата на царския орел”. Изложбата включва 20 фотографии на български и чуждестранни автори – природозащитници и журналисти. Снимките разказват под формата на фоторепортаж за проблемите на този рядък и величествен вид птица, както и какво прави Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за неговото опазване. В миналото царският орел е бил една от най-разпространените грабливи птици в България. Той има дълбоко символно значение в нашата народопсихология. Царският орел е символ на величие и победа над природните стихии и е смятан за свещена птица.
Изложбата се организира от БДЗП в рамките на проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол. Проектът е първия у нас, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз за опазване на околната среда.

При откриването на изложбата ще бъде изнесена презентация от експерт от природен парк „Врачански Балкан”

Заповядайте!