Награждаване на победителите от конкурс „ГОРАТА – НАШЕТО БЪДЕЩЕ, ЖИВОТ И ВДЪХНОВЕНИЕ”

  12-04-2010

На 7 април 2010 г. в Природозащитен център "Натура" се извърши награждаването на отличените ученици в рамките на конкурса „ГОРАТА – НАШЕТО БЪДЕЩЕ, ЖИВОТ И ВДЪХНОВЕНИЕ”.

Отличени есета са:

  • Теодора Аниславова Цолова – ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Враца, VI a клас;
  • Силвия Пламенова Йорданова – ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Враца, VI a клас;
  • Милица Георгиева Златкова и Габриела Боянова Боянова, – ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Враца, VI a клас;
  • Мирела Лазарова Алексиева – ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Враца, VI a клас;

 
Отличени снимки:

  •  Яница Димитрова Велевска - ПМГ "Ак. Иван Ценов" 8 клас;
  •  Костадина Вилиева Златунова – СОУ "Христо Ботев", 8Б;
  •  Мария Евгениева Генкова - Природо-математическа гимназия "Акад. Иван Ценов" IX"б".

Отличените снимки и есета ще бъдат изложени в Природозащитен център "Натура".