Уведомление за промяна в работното време на 16 февруари 2023!

  15-02-2023

Поради планирано прекъсване на електрозахранването на 16 февруари 2023 г.офисът на Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" /разлкон за с. Паволче/  няма да работи!

За контакт и информация - Природозащитен център Натура 2000.