Ден на отворените врати в ПП "Врачански Балкан"

  16-10-2011

В Деня на отворените врати на природните паркове Природозащитен център "Натура" бе посетен от ученици от Езикова гимназия "Йоан Екзарх" Враца и приятели на Природен парк "Врачански Баклкан". Поради неочаквания сняг предвидените инициативи за туристически преход и залесяване бяха отложени за следвашата седмица. Младите ентусиасти имаха възможност да гледат филм за лешоядите в България и да научат за дейностите по опазванет на тези видове птици на територията на парка. След прожекцията за учениците бе организирана викторина с награди и занимателни игри.
В рамките на деня всеки гост можеше да се срещне и разговаря с експерти от парковата дирекция и да получи информационни материали за опазването на природата.