Мрежа за осигуряване на подхранване на лешоядни видове птици

  15-11-2011

На 15 ноември Дирекция на „Врачански Балкан” организира среща с цел изграждане на Мрежа за осигуряване на подхранване на лешоядни видове птици. Дейността се изпълнява в рамките на проект “Горски дом - Създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на Природен парк "Врачански Балкан", финансиран от Оперативна програма „Околна среда”. На срещата присъстваха представители на РИОС Монтана, Община Враца, Областна Администрация Враца, Ловно рибарските дружества от Враца и Мездра, ветеринари и местни регионални медии. Експерти от Дирекция на „Врачански Балкан” и от Дружество за защита на хищните птици запознаха присъстващите с дейностите, насочени към опазване на египетския лешояд, както и основните заплахи пред които е изправен вида. По време на срещата бе разяснена правната рамка и методологията за информиране и за събиране на трупно месо от предприятия и частни стопани.