Успешна работна среща за регламентацията на движението на мотори и АТВ-та на територията на парка

  18-03-2010

В позитивен тон и с взимането на компромисни решения премина работната среща „Регламентация на движението на високо проходими моторни средства на територията на ПП Врачански Балкан”, инициирана от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и организирана от Община Враца. На срещата присъстваха заместник кмета г-н Шарков, представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите, Пътна полиция, Държавно горско стопанство, председателя и членове на Мото-спортен клуб Хард Райдерс. След разглеждането на всички аспекти и позиции по проблема присъстващите институции и организации очертаха следните насоки за бъдещи дейности:

  • Развитие на съществуващия полигон за мотори и АТВ-та в близост до границите на парка;
  • Определяне на конкретни маршрути за движение на мотори и АТВ-та на територията на природен парк „Врачански Балкан”;
  • Поставяне на табели за обозначаването на маршрутите и за забрана на движението на АТВ-та и мотори извън обозначените места;
  • Изработването на информационни материали – брошура с всички разрешени маршрути, информация за статута за защитената територия и за предвидени глоби при използването на нерегламентирани маршрути;
  • Създаване на механизми и съвместни дейности по санкциониране на нарушителите.

В рамките на срещата ДПП „Врачански Балкан”, Държавно горско стопанство - Враца и МСК „Хард Райдърс” се споразумяха за сключването на рамково споразумение за сътрудничество, в рамките на което представителите от мото клуба ще оказват помощ при поставянето на табели, маркиране на маршрути, издирване и транспорт на пострадали туристи и подаването на сигнали при забелязани нередности на територията на парка.

ДПП „Врачански Балкан” Благодари на всички отзовали се институции и организации за разрешаването на проблема.

Видео от срещата тук