22 години Природен парк "Врачански Балкан"

  20-12-2011

На 21 декември се навършват 22 години от създаването на Природен парк „Врачански Балкан”. Паркът е обявен със Заповед № 1449/21.12.1989 г. на Комитета по опазване на околната среда при Министерски съвет със статут на Народен парк. Целта за създаването му е да се опазват и защитават ценните растителни и животински съобщества и уникалните ландшафтни форми.
Природен парк “Врачански Балкан” обхваща по-голямата част от Врачанската планина и масива на Лакатнишките скали. Това е втория по големина природен парк от общо 11-те природни парка в България.
Красивата природа, потайните пещери , отвесните скали и изградените еко пътеки привличат много туристи и приятели на природата.

Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” ще продължи да работи с много ентусиазъм и енергия за опазването и популяризирането на природата на Врачанската планина.