Жителите на с. Паволче дискутират биоразнообразието

  24-01-2017

Даниела Борисова и Оля Генова - експерти в Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" проведоха обучително занимание с жители на с. Паволче.  В читалището на селото бе показана презентация - „Защитени растения и животни в резерват „Врачански Карст”. Представено бе биологичното разнообразие, като се обърна внимание на защитените видовете растения и животни, които могат да бъдат наблюдавани в района. Проведе се и дискусия – защо е важно биоразнообразието и как може да го опазим. В интерактивната част от обучението бяха проведени 4 образователни игри. За всички участниците бяха подготвени награди от ДПП „Врачански Балкан” – информационни книжки за птиците и пеперудите, както и книгоразделители.

Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот“, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. с Министерство на културата