Нови лешояди в ПП "Врачански Балкан"

  06-08-2013

На 05.08.2013 г., 8 от 32-та лешояда, които пристигнаха от Испания преди месец бяха докарани във воалиерата в с. Долно Озирово. Белоглавите лешояди прекараха задължителен карантинен период в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани - Стара Загора след което бяха обезпаразитени и маркирани със специални пластмасови пръстени и крилометки с индивидуален номер.
Докараните през миналата година птици от Испания и Франция вече са освободени и могат да се наблюдават в района. Дейностите по възстановяването на белоглавите лешояди се извършват в рамките на проект „Завръщането на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278.