Ученици представиха влажните зони в ПЦ "Натура"

На 1 февруари ученици от СОУ "Христо Ботев" и ОУ "св.св. Кирил и Методий" отбелязаха световния ден на влажните зони в природозащитен център „Натура”. 
 Учениците от двете училища представиха презентации за екологичното и стопанското значение на влажните зони както и тяхната роля в запазването на биоразнообразието в национален и световен мащаб. С рисунки , есета и снимки, децата показаха своето лично отношение към използването и опазването на водните ресурси, както и възможностите за почивка и развлечение, които те предлагат. В рамките на инициативата, учениците се запознаха с влажните зони, които се намират на територията на Природен парк „Врачански Балкан” и начина по който те се опазват и управляват. 
 Отбелязването на празника приключи с игри и викторина и награди, осигурени от ДПП „Врачански Балкан” и Сдружение "Зелени Балкани".