Mаркиране и проследяване на белоглави лешояди в Природен парк "Врачански Балкан"

  20-11-2017

    Пет млади белголави лешояда бяха уловени и маркирани през октомври и ноември 2017 г. в Природен парк „Врачански Балкан“. За по-лесното различаване на птиците освен стандартни орнитологични и цветни пръстени, бяха поставени сини крилни марки с номера: Р, А0 и А1, А2 и А3. Допълнително бяха подменени и крилните марки на една възрастна женска птица, поради силното износване на първоначално поставените.

   На два от лешоядите бяха сложени GPS/GSM предаватели, които ще позволят да се следи движението и адаптацията им в природата. Движението на птиците (с номера Р и А4) може да се следи „на живо“ на http://fwff.org/gps-tracking/;

    Маркирането на белоглавите лешояди беше извършено от експерти от Фонд за дивата флора и фауна и Дружество за защита на хищните птици в рамките на проект Нов живот за лешоядите LIFE14 NAT/BG/649.

снимка: Георги Стоянов