Снимка от Природен парк "Врачански Блакан" спечели конкурс

  09-01-2012

Снимка на букова гора от Природен парк "Врачански Балкан" спечели конкурс „Нека заедно се грижим за българската гора". Конкурсът е обявен в рамките на проект  "В подкрепа на институционалната реформа в горския сектор", изпълняван от Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните. Снимката е направена от експерт от Дирекция на ПП "Врачански Балкан" и ще бъде включена в календар за 2012 г. посветен на грижата за българската гора заедно с още 9 избрани снимки.