Клуб Приятели на природен парк "Врачански Балкан" на национално изложение

  04-07-2011

Клуб приятели на природен парк "Врачански Балкан" и балет Меджик взеха участие в Национална среща "Младежко доброволчество" и в Национално младежко изложение, което се проведе от 30 юни до 4 юли в гр. Варна.
Проявата даде възможност на повече от 80 младежки организации от цялата страна да представят своята дейност и да обменят добри практики помежду си. По време на изложението организациите разполагаха с щандове в Морската градина за представяне на работата си. Много участници демонстрираха артистичните си умения и на открити сцени.

С разнообразни рекламни материали Клуб приятели на Природен парк "Врачански Балкан" популяризираха дейността на клуба както и дейността на младежкия еко клуб "Зелено Бъдеще". Щандовете на Клуб приятели на Природен парк "Врачански Балкан" и на балет "Меджик" бяха посетени  от кмета на гр. Варна. Представителите на двете организации взеха участие и в доброволческите акции по почистване на плажа и раздаването на информационни материали.

“Националното изложение на младежките организации“ се организира за осми пореден път като тази година мотото на срещата бе “Младежко доброволчество“и има за цел да популяризира доброволчеството сред политически лица, гости на проявата и пред обществото. Тя бе посветена на Европейска година на доброволчеството - 2011.

В рамката на срещата представители на Националния младежки форум и на Европейския младежки форум дискутираха темата за изработването на Закон за доброволчеството у нас и работиха върху изготвянето на Европейска харта на доброволеца.