Серия от обучения се проведоха в ПП "Врачански Балкан"

  11-10-2018

В началото на месец октомври Aгенция за регионално развитие и бизнес център - Видин проведе 3 двудневни обучения в Природен прк "Врачански Балкан", с общ фокус „С отговорно отношение към околната среда“ по проект „Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион” ROBG-34.

Над 90 участници - представители на  Дирекциите на природените паркове "Врачански Балкан" и "Витоша", туристически и неправителствени организации, студенти от филиала на Великотърновски университет "Св.Св Кирил и Методий", ученици от СУ "Никола Войводов", туристи и граждани взеха участие в организираните семинари. Темите бяха: „Устойчиво използване на интегрираните туристически продукти/услуги, разработени в рамките на проекта“, „Защита и опазване на природното наследство и околната среда в трансграничния регион“ и „Безопасност и извънредни ситуации при посещение на обекти извън града“. В програмата на всяко обучение беше включен преход до природни забележителности на територията на Природен парк "Врачански Балкан" с осигурен водач от Дирекцията на парка и представяне на мобилно приложение Nature in hand, разработено в рамките на проекта.