Увеличаване на популацията на лалугерите в ПП "Врачански Балкан"

  06-06-2019

На 29 май се проведе мониторинг на лалугеровата колония на територията на Природен парк “Врачански Балкан” в местността Смильовица от учени към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и експерти от Дирекция на природен парк "Врачански Балкан". На терен бяха установени и картирани повече от 88 дупки на лалугери. По първоначални данни колонията на вида е в добро състояние и площта й се увеличава. Интересен факт е, че повечето лалугерови домове са разположени в или непосредствено до стари, но функциониращи мравуняци. В основата на мравуняците бяха открити дупки не само на лалугери, но и на полевки. Изглежда гризачите и мравките съжителстват мирно. Вероятно мравуняците осигуряват прикритие, по-рохка почва и погледно място и затова основата им е предпочитана за изкопаване на убежища.

Освен младият учен Мария Николаева, която основно се занимава с проследяването на лалугеровата колония, на терен беше и гл. ас. д- р Вера Антонова, която е експерт по мравки. Тя установи наличието на поне 6 вида мравки от родовете Formica, Lasius и Tapinoma. Член на екипа беше и доц. д-р Ясен Мутафчиев.

Да припомним на любителите на природата, че дейностите по реинтродукция на Европейският лалугер бяха реализирани през 2013 г. по Проект на ДПП „Врачански Балкан” – финансиран по Оперативна програма околна среда 2007 – 2013 г. Теренните дейности по проучването и пренасянето на животните случиха Йордан Кошев и Симеон Арангелов. За наша огромна радост вече 6 години от тогава инициативата е успешна!