Природен парк „Врачански Балкан” – привлекателно място за египетския лешояд.

  16-08-2016

 Територията на Природен парк „Врачански Балкан” отново се превръща в привлекателно място за египетският лешояд. След първите наблюдения през месец юни тази година орнитолозите потвърждават неговото присъствие. Египетските лешояди най-често са наблюдавани на площадката за подхранване в района на с. Долно Озирово. Към момента тези птици са скитащи и не гнездят на територията на парка. През тази година в цяла Западна България видът е установен само в два района- Природен парк „Врачански Балкан” и Кресненски пролом.
Египетския лешояд е световно застрашен от изчезване вид при който през последното десетилетие са наблюдава силен спад на разпространението и числеността. Понастоящем в България гнездят по-малко от 30 двойки- основно в Източни Родопи и единични двойки в Североизточна България.