Отбелязване на Световния ден на водата

  19-03-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Във връзка с отбелязването на световния ден на водата на 22 март 2018 г. в Природозащитен център „Натура“ ще се проведат два открити урока на тема „Отговорът е в природата“ с ученици от СУ „Васил Кънчов“ и СУ „Христо Ботев“ Враца.

Експерти от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ ще запознаят учениците с основните източници на замърсяване на водите на територията на парка и възможностите за прилагане на природосъобразни решения. Представители от Регионална лаборатория-Враца към Изпълнителна агенция по околната среда ще демонстрират взимане на водна проба от водите на р. Лева и отчитане на основните показатели за замърсяване. Учениците от двете училища ще представят свои презентации за опазването на водата.

Тази година инициативата се организира от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан", Природозащитен център "Натура" и Регионална лаборатория-Враца към ИАОС.
Занятията ще започнат от 12.00 ч. с ученици от СУ „Христо Ботев“ и в 14.00 с ученици от СУ „Васил Кънчов“.

Световният ден на водата – 22 март се провежда всяка година, за да се фокусира вниманието върху важността на този незаменим природен ресурс. Тази година кампанията е наречена „Отговорът е в природата“ и е насочена към повишаване на информираността относно природосъобразните решения. Ключовото послание, е че тези решения (възстановяване на горите чрез залесяване, на връзката между реките и заливаемите площи, на влажните зони) са устойчиви и ефективни начини за възобновяване на баланса във водния цикъл, за смекчаване на последиците от климатичните промени и оттам – за подобряване на човешкото здраве и качеството на живот като цяло.