Немска делегация посети ДПП "Врачански Балкан"

  29-06-2010

Представители на Немската федерална екологична фондация, Университета в Люненбург и Франкфуртското зоологическо дружество посетиха Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан". Целта на визитата е мониторинг на изпълнението на проект “Възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид във Врачанска планина” и на проект "Създаване на трансгранични доброволчески клубове в ДПП "Врачански балкан" и Национален парк "Буила Вантурарица", Румъния".  Двата проекта, които се изпълняват на територията на парка  се финансират от Немската федерална екологична фондация. По време на посещението гостите разгледаха Природозащитен център "Натура" и се срещнаха с доброволци от еко клуб "Зелено Бъдеще" с които дискутираха екологичните проблеми в региона както и за мотивацията на младите хора да участват в природозащитни дейности. Дискусията се проведе на английски и немски език със съдействието на г-жа Босилкова, преподавател по немски език в Природо-математическа гимназия Враца.