Участие на ДПП"Врачански Балкан" в международно работно ателие за неформално обучение

  24-03-2010

От 21 до 28 март експертът “Връзки с обществеността и образователни програми” към Дирекция на природен парк “Врачански Балкан” Оля Генова взе участие в работно ателие “Одисей – как да се научим да учим”, което се проведе в Страсбург, Франция.
Обучението е насочено към представяне на неформални форми на обучение и тяхното прилагане на практиката при работа с групи с различен възрастов и социален статус. 24 представители от 8 държави бяха изправени пред предизвикателството да работят заедно и да преодолеят своите културни и езикови различия и бариери. Френски, италиански, португалски, български, румънски, унгарски, белгийски и латвийски обичаи и възгледи се преплетоха в едно импровизирано пътуване до Итака, разкриващо тайните на общуването. Водещата организация Youth Express Network (Мрежа за изразяване на младите) използва интерактивна и предизвикателна методика за постигането на целите на семинара. В края на работното ателие всички участници получиха сертификати за своето участие и създадоха мрежа от професионални и лични контакти. Проектът се реализира по програма Грюндвиг на ЕС.