Журналистическо посещение в зони от Натура 2000

  24-09-2021

На 16 и 17 септември Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ организира опознавателно пътуване за журналисти в защитените зони от Натура 2000 в общините Враца и Мездра. Целта на обиколката е да се представят възможностите и ползите, които носят тези зони за населението в района.
В рамките на пътуването журналистите посетиха зоните „Ржана - Искърски пролом“ в Община Мездра и "Врачански Балкан" в Община Враца. За да разберат нагласите, мнението и вижданията на местните хора относно възможностите които предоставя Натура 2000, журналистите се срещнаха кметовете на с. Игнатица - Иво Христов и с. Оплетня - Николай Недялков, с Пламен Кръстев управител на Пачовата къща в с. Оплетня, Цветан Иванов – земеделец от с. Зверино, Виолета Йотова – управител на Биотеа ЕООД с. Зверино, Огнян Петров - управителна на комплекс Дядо Йоцо гледа. Общото впечатление от проведените разговори е, че хората от тези общини все още не са достатъчно информирани за функционирането на Натура 2000, но в същото време все повече от тях се насочват към природосъобразни и туристически дейности, оценявайки ползите които им носи съхранената природа в района. 

Експедиенското пътуване се провежда в рамките на проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.