Черни лешояди в Природен парк Врачански Балкан

  14-05-2020

         

       От началото на месец май 2020 г. в района на Природен парк „Врачански Балкан“ вече се наблюдават черни лешояди (картали).
       Благодарение на предавателите поставени на тези птици по проект "Нов живот за лешоядите" LIFE14 NAT/BG/000649, бе получена важна и интересна информация за движението им в България и на Балканите.          Първо се появи черният лешояд „Рига“, който е освободен през септември 2018 г. в района на гр. Котел. Тук предприема големи скитания в различни части на страната и така стига до района на природен парк „Врачански Балкан“. После долетя и черния лешояд „Кутелка“, който е освободен през март 2019 г. в ПП „Сините камъни“ над гр. Сливен. На по-късен етап двете птици започнаха да се движат заедно и след като направиха „разходка“ до съседна Румъния в района на гр. Турну Северин се върнаха да нощуват край гр. Враца. Двата лешояда - „Рига“ и „Кутелка“ намериха площадката за подхранване за лешояди над с. Долно
Озирово и на няколко пъти се храниха на нея.
      Това е първото хранене на тази площадка на черни лешояди освободени по проекта "Нов живот за лешоядите" LIFE14 NAT/BG/000649. Ден по-късно, се наблюдава и трети - немеркиран млад черен лешояд, който най-вероятно е от единствената за момента действаща гнездова колония на този вид на Балканския полуостров в Национален парк „Дадя“ в северна Гърция.
      Черният лешояд е изчезнал преди повече от 70 години от територията на природен парк „Врачански Балкан“ – присъствието му в района дава надежда на експертите, че неговото завръщане е реално постижимо.