ДПП "Врачански Балкан" откри интегрирана система за наблюдение, опазване и охрана на животински и растителни видове на територията на парк

  24-11-2014

На 18 ноември 2014 Дирекция на Природен парк „Врачански балкан“ към Изпълнителна агенция по горите на официална церемония откри трите автоматични наблюдателни станции в местността „Замбина могила“, които са част от „Интегрирана система за наблюдение, опазване и охрана на животински и растителни видове на територията на парка”.

Всяка една от станциите ще анализира непрекъснато 360 градусова зона. По този начин ще се извършва ранно откриване и оповестяване на зараждащи се пожари, точните координати на огнището, като същевременно ще се даде възможност да се следи операцията по гасенето на огнената стихия. С Интегрираната система ще бъдат извършвани наблюдения на развитието и динамиката на популациите на защитените видове птици и животни, фитосанитарното състояние на горските екосистеми и материално - техническата база.

На събитието присъстваха: г-жа Калбие Ходжева – главен експерт в Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, г-н Еленко Стоянов – главен експерт в Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, Момчил Костадинов - Главен горски инспектор в Регионалната дирекция по горите – Берковица, инж. Александър Александров - Експерт ловна дейност в Северозападно предприятие –Враца, архитект Данаил Дилков – Главен архитект на община Враца, инж. Николай Ненчев – директор на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”, както и представители на „Телелинк” ЕАД -Васил Иванов – специалист технически контрол и Николай Янчев, и Албена Кисьова – експерт в Областна администрация - Враца

В своето приветствие към гостите инж. Николай Ненчев – директор на ПП „Врачански Балкан“ благодари на Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ за сътрудничеството, на община Враца и специално на архитект Данаил Дилков, който е оказвал съдействие по процедурите за изграждането на Интегрираната система, както и на фирмата строител „Телелинк“ ЕАД и допълни: „ Ние отдавна мечтаем за това съоръжение и то най-после е факт. Надяваме се, системата да покаже такива технически възможности, които са нови за България и чрез нея да осъществяваме един цялостен мониторинг на територията на парка“.
Инж. Николай Ненчев подчерта, че истинските възможности на „Интегрирана система за наблюдение, опазване и охрана на животински и растителни видове” ще бъдат представени през пролетта.

Изграждането на Интегрираната комуникационна система се реализира от фирма „Телелинк“ ЕАД и е на стойност 815 124,14 лв. без ДДС. Системата е част от изпълнението на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, Номер на договора: DIR-5113326-C-005, Номер на проекта: DIR-5113326-10-108. Проектът е на стойност 4 533 937,85 лева, от които 85 % е финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % е от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Основните цели на проекта са поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи, посетителска инфраструктура и капитално строителство, интерпретация и образователни програми и Планиране и оптимизация на управлението.