Конкурс „Най-зелен клас на община Враца“

  07-11-2017

Младежка група „Неформални видри“, Дирекция на ПП „Врачански Балкан“ и Фондация „Екоцентрик“ организират конкурса за "Най-зелен клас на община Враца“.

Конкурсът е предназначен за класове, еко клубове или младежки групи от гимназисти от училищата на територията на Община Враца. Желаещите могат да кандидатстват за всяка една от определените три категории - "Презентация", "Арт проект" или "Зелени стъпки". Учениците могат да споделят свои добри практики или да организират инициативи или творчески идеи, свързани с опазването на околната среда. Предложенията ще се приемат на zelenklas@gmail.com до 26 ноември, а награждаването ще се извърши в началото на месец декември.

Инициативата се организира в рамките на  проект „Младежки доброволци - за еко образование“, дог. № 25-00-1/30.06.2017г. по НПМ (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта.

Подробна информация има тук