ГОРСКИ ПЕДАГОЗИ ОТ БЪЛГАРИЯ ОБМЕНИХА ОПИТ С КОЛЕГИ В АВСТРИЯ

  08-05-2018

    Горски педагози от България гостуваха през изминалата седмица на колегите си от Австрия. Проявата се организира от българска страна от д-р Анна Петракиева, която е главен експерт в ИАГ, а от австрийска от Томас Башни, който е един от създателите на Горската педагогика. В българската група бяха включени експерти от различни стопанства и предприятия в системата на МЗХГ и ИАГ, приключили успешно първо и второ ниво на обучение: Иванка Бояджиева от ДГС-Селище, Севдалина Димитрова от ЮЗДП-Благоевград, Оля Генова от Природен парк „Врачански Балкан“, Елена Кайкова от РДГ-Смолян, Люба Грудова от РДГ-Бургас, Андреана Трифонова от ЮЦДП-Смолян, Вера Станишева ЮЗДП-Благоевград, Рилка Бекярова от ДГС-Смолян и Татяна Димитрова от СИДП-Шумен.

   През първият ден от визитата си българската делегация имаше възможност да разгледа единственото в страната Техническо училище по горско стопанство в Брук на Мур, в което се изучава и дисциплината Горска педагогика. Школото е с пет годишен курс на обучение, като завършилите специалисти придобиват квалификация подобна на тази, която при нас получават учениците в професионалните гимназии. Българската група беше посрещната от директорът на училището Антон Алдриан, който направи кратка презентация пред гостите си и им показа базата, в която протича обучението. Школото в Брук на Мур е изключително модерно обзаведено, а учебната програма е насочена изцяло към практиката и към реалната работа на бъдещите горски работници. По време на престоя си в колежа обучаемите могат да полагат изпити и по свободно избираеми дисциплини, като една от тях е и Горската педагогика. Част от заниманията с учениците се провеждат в изцяло реновирана хижа в Алпите, като в близост има изградени модерни кабинети, както и много кътове за игри, в които децата могат да се забавляват, но и да научат много за гората и дивата природа. Тук българската група имаше възможност да види как реално протичат часовете по Горска педагогика.

     През вторият ден от визитата си горските педагози посетиха създаденото преди 15 години Горско училище. То се намира в близост до Виена, но е извън урбанизираните територии и е разположено в красив горски парк. Тук българската група имаше възможност да се включи в занимания по горска медитация, както и в урок за лечебните растения и тяхното приложение в козметиката, парфюмерията и храните.
   

Горското училище разполага и с каравана, в която децата, които живеят извън столицата могат да проведат своите часове. Освен красивите препарирани животни тук малчуганите могат да видят и да научат какво се случва с животните ако се изхвърлят отпадъци в гората или се пали огън извън определените места.

      През последният ден, по покана на Томас Башни, горските педагози посетиха Министерството на устойчивото развитие и туризма. Башни, който е един от експертите във ведомството, им показа рекламните материали, които използват при работата си деца, както и книжиките с екологична насоченост, които получават най-малките. По-късно Федералния министър по въпросите на устойчивото развитие и туризма Елизабет Кьостингер даде тържествен обяд за българската делегация.

снимки: Татяна Димитрова