Сертификат за принос

  29-05-2023

   Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" получи Сертификат за принос за изпълнение на проект "Натура 2000 в България: нови хоризонти". Проектът се реализира от Зелени Балкани и бе награден за най-добър проект в категория "Комуникации" по програма LIFE на Европейския съюз .

   След церемонията служителите на парка участваха с информационен щанд в Музейко заедно други природозащитни организации и дирекции на природни и национални паркове.