Познаваме ли защитените територии в България?

  19-08-2010

За да си отговорят на този въпрос на 17 и 18 август 2010 г. доброволците от еко клуб „Зелено Бъдеще” посетиха Природен парк Витоша. Първият ден започна с преход от кв. Бояна до местността Дендрариума. Тук доброволците нагледно се запознаха с колекция от различни дървесни видове отглеждани на открито. В границите на Дендрариума са изградени: Алея за незрящи, Музеите на совата, на мечката и водното конче, както и спортно-информационна инфраструктура за деца, предоставяща богата информация за биологичното разнообразие на Витоша, съчетана с възможност за разнообразни игри и забавления. Доброволците посетиха музея на Мечката, където Симеон Арангелов от Дирекцията на Природен парк „Витоша” изнесе увлекателна лекция за живота на мечките, основните опасности пред които са изправени и как да се реагира при случайна среща с тях. Вечерта премина край лагерния огън пред хижа Планинарска песен. На следващият ден учениците изкачиха първенеца на Витоша - Черни връх ( 2290 м.). По време на 8 часовият преход до кв. Симеоново доброволците преминаха в периферията на двата резервата на територията на парка – Торфено бранище и Бистришко бранище, където видяха редки и защитени растения и местообитания.
Приключението в снимки можете да видите във фейс групата на клуба – Green Future eco clubs.