ДПП "Врачански Балкан" представи сборник за фаунистичното разнообразие

  18-05-2016

 На 18 май 2016 г в Национален природонаучен музей София бе представен сборник “Фаунистично разнообразие на Природен парк „Врачански Балкан”. На събитието присъстваха инж. Кирил Ташев, гл. експерт от Изпълнителна агенция по горите, инж. Николай Ненчев, директор на ДПП „Врачански Балкан” , проф. д.б.н Димитър Бечев, редактор на изданието, както и авторите на статиите, представители на Природен парк Витоша и научни институции.
„Това е много ценно за науката и практиката издание. Дирекцията на парка ще продължи своето тясно сътрудничество с научните институции с оглед по-пълното изучване на биоразнообразието на територията на Природен парк „Врачански Балкан” , сподели инж. Ненчев.
Настоящият сборник съдържа 25 научни статии за различни групи животи, предоставени от 42-ма български и чуждестранни автори. Статиите обобщават данни за 2216 вида, от които 3 са нови видове за фауната на България и 285 са нови за Врачанската планина.
Освен в печатен вариант,сборникът е наличен и онлайн на сайта на Пловдивският университет www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg.