Залесяване в ПП "Врачански Балкан"

  10-04-2014

Във връзка с седмицата на гората на 10.04.2014 г. Дирекция на ПП „Врачански Балкан” към ИАГ проведе акция по залесяване в района на „Старата кариера” над с. Згориград. В инициатива се включиха ученици от туристически клуб към СОУ "Отец Паисий", еко клуб „Таралежите” към Природоматематическа гимназия „акад. Иван Ценов” , представители на РИОСВ Враца и ДПП „Врачански Балкан”. В местността бяха засадени 25 горски и плодни фиданки на бреза, кедър, туя, ябълка, круша и слива. След залесяването района беше почистен от битови отпадъци. Инициативата е и поредната стъпка в изграждането на кът за къмпингуване в районна на Природен парк „Врачански Балкан”.