22 март - световен ден на водата

  22-03-2012

Във връзка с деня на водата ДПП "Врачански Балкан" заедно с ученици от НУ "Софронй Врачански" ще организират "Час на водата" в Природозащитен център" Натура". По време на инициативата ще бъда направена презентация за водата и ще бъдат разиграни интерактивни тематични игри.

По предложение на ООН от 1993 г. насам човечеството отбелязва Световния ден на водата - 22 март. На този ден се провеждат редица кампании, които още веднъж да обърнат вниманието на човечеството към този изключително ценен и недостатъчен природен ресурс - сладката вода; напомня се важността от устойчивото управление на сладководните ресурси.

Въпреки, че огромна част от планетата Земя е заета от вода, много малка част от тази вода е достъпна за ползване от човечеството, а още по-малка част е с качества, които да правят възможно използването и в бита и за пиене:

Всяка година Световният ден на водата се посвещава на определена тема. За 2012 г. темата е Водата и осигуреността с храни.


Малко известни факти:

Всеки човек има нужда от 2-4 л вода за пиене на ден, но за производството на храната на 1 човек средно за един ден са необходими 2-5 тона вода.

Сега на планетата живеят повече от 7 млрд. души, и тази цифра ще нарасне до 9 млрд. до 2050 г. За да се осигури храна за това население, първо трябва да се осигури вода за производството на тази храна. И не по-малко важно: трябва да се произвежда повече храна, използвайки по-малко вода.

Сушата и наводненията причинявай най-значимия недостиг на храни.

Сушата е тихият убиец, който прави невъзможно производството на храна. Поради това сушата е причината за най-много смъртни случаи. Сушата е причинила най-много смъртни случаи през последния век в сравнение с всяко друго природно бедствие. Най-много хора директно изложени на системен глад живеят в Азия и Африка.

Приетата през 1948 г. Декларация на ООН за човешките права утвърждава правото на всеки на адекватна храна. Достъпът до храна обаче зависи до голяма степен от достъпа до природни ресурси, вкл. вода, които са необходими за производството на храна. На 28.07.2010 г. Генералната асамблея на ООН обяви достъпът до чиста питейна вода и санитария за основно човешко право.

В глобален аспект 70% от добиваната вода се използва за напояване. Поливното земеделие заема 20% от земеделските земи и произвежда 40% от храната на планетата. За производството на 1 кг жито са необходими 1500 л вода. За производството на 1 кг говеждо са необходими 10 пъти повече вода!