Дирекция на ПП "Врачански Балкан" представи иновативен туристически продукт

  01-08-2022

 На 30 и 31 юли 2022 г. Дирекцията на Природен парк "Врачански Балкан" участва в туристическо изложение "Фермерски базар" в гр. София. По време на изложението експерти от парка представиха туристически продукт изготвен по проект DiGi Parks. Този продукт е разработен с използването на иноватини технологии за дигитализация на територии и обекти в природните паркове "Железни Врата" (Румъния) и "Врачански Балкан". На изложението бяха представени рекламни материали с логото на новия туристически продукт, както и беше демонстриран резултата от дигитализацията на туристически забалежителности и маршрути в Природен парк "Врачански Балкан". Щандът беше посетен от 15 малки и средни предприятия (къщи за гости, био производители, хотели, туристически агенции и др.). Всички посетители получиха рекламни и информационни материали за туристическия продукт.

Проект DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата» е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.