Международен обмен в Природен парк "Врачански Балкан"

  07-10-2011

От 3-ти до 7-ми октомври 28 младежи от България, Полша, Гърция и Турция се включиха в международен обмен по проект „Традициите и обичаите – малко познатото наследство”, организиран от Сдружение „Отворено общуване”. Освен представяне на малко известни обичаи от всяка държава, младежите се включиха в редица доброволчески дейности. В рамките на престоя бяха събрани 25 чувала с отпадъци в отсечката между разклона за пещера Леденика и х. Пършевица. Подобрен бе достъпът до две еко пътеки – „Карст и Биоразнообразие” и „Планинарство за начинаещи”. По време на организирани работни ателиета младежите изработиха атрактивни концепции за обновяване на Пътеката на приказките. За туристическо–информационния център „Прилепа” бяха направени реалистични макети на прилепи от хартия, а чрез постери-колажи „Човек, Природа, Бъдеще” доброволците изразиха своите възгледи за бъдещото екологично равновесие между природата и човека. В рамките на обмена експерти от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” помогнаха за организирането на доброволческите акции и запознаха участниците с уникалното биологично и ландшафтно разнообразие на парка.

Реализираният проект е уникален с включването и младежи със слухови увреждания, които взеха активно участие във всички дейности и общуваха със своите връстници от чужбина.

Проектът се финансира от програма "Младежта в действие" на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи".