ПП Врачански Балкан инициира създаването на трансгранични младежки доброволчески клуба

  24-09-2009

Експертът по връзки с обществеността Оля Генова защити проект за създаването на два трансгранични младежки доброволчески клуба в ПП Врачански Балкан и Национален парк Буила Вантурарицa, Румъния. Проектът е един от двата големи проекти финансирани по програма NatuRegio на стойност 13 600 евро. „Изграждане на трансгранични доброволчески клубове в ПП Врачански Балкан и Национален парк Буила Вантурарицa” включва създаването на два младежки доброволчески клуба, обмени посещения между младежите, изработването на изложба на защитени територии в двете държави и изграждането на интернет портал. Проектът ще се изпълнява в рамките на 6 месеца с подкрепата на два румънски партньори Асоциация Когайон и Национален парк Буила Вантурарицa.