"Виж повече ЗА прилепите" пред пещера Леденика

  21-11-2013

На 21 ноември 2013 г. в района на пещера Леденика експерти Българска Фондация Биоразнообразие със съдействие от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и Община Враца монтираха информационно-образователна табела за прилепното разнообразие в пещерата. В момента пещера Леденика дава убежище на 4 вида прилепи, които я обитават през различните сезони: големият и малкият подковоноси, полунощният прилеп и мустакатият нощник. В България се срещат 33 от 35 вида прилепи в Европа. Всички те са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие. Тук срещащите се голям и малък подковонос са сред приоритетните видове за опазване в цяла Европа.
В табелата няма забрани и страшни статистики. Зад „Вижте повече ЗА прилепите“ седи идеята за провеждането на една изцяло положителна кампания. Табела-прилеп с разперени криле приканва посетителите да „видят повече“. Едва по-късно те ще научат, че в действителност най-големите прилепи в света имат размах на крилете с реалния размер на табелата. Следва въпросът „Какво е общото между прилепите и...“, който провокира читателите да сравнят летящите бозайници с друго добре познато животно или предмет и така да открият уникални факти за прилепите, които може би никога не са знаели, но сега вече никога няма да забравят.
Монтирането на информационни табели пред благоустроените пещери в България е финалният етап на проект„Виж повече ЗА прилепите“ на Българска Фондация биоразнообразие, финансиран по ежегодната дарителска програма на Мтел – Мтел Еко Грант. Инициативата е част от социално-отговорната политика на компанията и осигурява безвъзмездно финансиране на проекти в областта на екологията.