Еко инициатива на Клуб "Зелено Бъдеще"

  14-06-2010

На 12 и 13 юни доброволците от клуб „Зелено Бъдеще” посетиха Центъра за влажните зони в гр. Драгоман и намиращото се в непосредствена близост до него Драгоманско блато. В рамките на два дни доброволците се запознаха с важното значение на блатото като местообитание на много птици, земноводни и растения, като и неговата роля в пречистването на водите и складирането на въглероден двуокис.
Първият ден учениците посетиха опознавателната пътека преминаваща през блатото, където наблюдаваха специфични растения като насекомоядната алдрованда и красиви водни лилии. В специално изградената кула за наблюдение на птици с помощта на бинокли и оптична тръба наблюдаваха корморани, къдроглави пеликани, чапли и водни кокошки. След преминаването по пътеката доброволците почистиха района, който беше замърсен от рибари и недобросъвестни туристи. Младите еколози имаха възможността да върнат на свобода и една водна костенурка, донесена в Центъра за влажните зони.
През втория ден те преминаха по еко пътека водеща към най-високия връх на Чепън планина – Петров кръст. По време на шестчасовия преход доброволците наблюдаваха орхидеи и други редки растения, характерни за карстовия характер на планината.
Координаторът на Центъра за влажните зони – Марта Димитрова разказа интересни факти за различните видове костенурки, които се срещат в защитената зона и консервационните дейности на Сдружение за дива природа Балкани свързани с тяхното опазване.