ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА "Долината на река Ерма в миналия век"

  29-11-2016

 Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“ към Изпълнителна агенция по горите

сдружение „ЈЕРМА - ЕРМА“ – гр. Димитровград Сърбия

и Институт за защита на природата на Сърбия

Ви канят на

2 декември 2016 от 13.00 часа в Природозащитен център „Натура“

на откриването на Изложба "Долината на река Ерма
в миналия век"

Изложбата съдържа уникални фотографии от началото на 20 век, които показват природните и културните феномени по долината на река Ерма. Сред заснетите обекти са Влашката и Одоровската клисура, каньонът на Звонската река в Сърбия, Трънското ждрело на Ерма в България, рудника на каменни въглища в село Ракита, теснолинейната рударска жп линия село Ракита - Суково и др.

Изложбата е изработена от Слободан Цветков, председател на сдружение „ЈЕРМА -- ЕРМА“.

Фотографиите са предоставени от Институт за защита на природата на Сърбия , Институт за защита на паметниците на културата в Белград, Музей на железниците в Белград, Държавен Архив Перник, от частни архиви на хора от Белград , София, Трън, Цариброд и селата в долината на Ерма .

На откриването ще присъстват представители на Институт за защита на природата в Сърбия, Сърбия шуме, Държавен архив София и др.