Успешно участие на ДПП "Врачански Балкан" на Спа Експо 2012

  18-02-2012

 

С голям интерес от страна на известни личности, медии и тур оператори премина представянето на Община Враца и Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" на поредното изложение Ваканция СПА Експо 2012.  Щандът на Община Враца бе украсен със снимки на природни и културни забележителности от Природен парк "Врачански Балкан" и региона. Един от първите посетители на щанда бе Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

В рамките на изложението експерти от Дирекция на ПП "Врачански Балкан" представиха презентация "Природните забележителности и биоразнообразието в Природен парк "Врачански Балкан". Листовки с най-популярните маршрути и туристическа карта на парка бяха разпространявани сред посетителите на изложението. 

Представянето на различни древни ритуали, местна кухня и презентации на туристически атракции привлече вниманието на много хора и  известни личности. В резултат на общите усилия щандът на Община Враца получи награда за атрактивно и професионално представяне на български туристически продукт от Международното туристическо изложение "Ваканция & СПА Експо 2012".

снимки: Стоян Стоянов "Зов за истина"