Излюпиха се първите 6 белоглави лешоядчета

  04-04-2019

В началото на месец април 2019 се излюпиха първите шест малки белоглави лешоядчета на територията на Природен парк "Врачански Балкан".  Експерти от Дружество за защита на хищните птици са наблюдавали общо 14 двойки, от които 8 още мътят. Гнездата са разположени в скалните отвеси в северните и източните части на парка. В тази връзка Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" моли посетителите на парка да не безпокоят птиците и при забелязване на бедстващи такива да се свържат на телефон 092 66 03 18 (Природозащитен център "Натура")