За първи път „врачански” лешояд на гости на колонията белоглави в Сърбия!

  16-07-2012

На 07.07.2012 представители от Фонда за защита на грабливите птици, наблюдаваха белоглав лешояд 83Т на площадка за подхранване в Увац, Сърбия. Младежът е бил в компанията на птица, освободена от Кресна.

83Т е двугодишна женска от Бизкая, Испания. Птицата е освободена на 3.05.2012 г. от клетката за адаптация край Долно Озирово, Врачански Балкан, в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278. Първоначално тя се присъединява към групата от общо 13 лешояди, освободени на това място. В началото на юни няколко от птиците събраха кураж за самостоятелни скитания и ето че 83Т бе забелязана в Сърбия. В Увац се намира естествена колония от около 100 двойки белоглави лешояди, някои от които вече са се отбивали на гости при птиците, освобождавани във Врачански Балкан. Това обаче е първото документирано наблюдение на движение в обратната посока – от Враца към Сърбия.

Още повече, младата лешоядка не е била сама, а в компанията на друга птица от испански произход, G47, освободена в района на Кресна през февруари 2010 г.

Това е сигурен знак за правилния избор на местата за освобождаване на птиците, подбрани така, че да се създаде цялостна, непрекъсната популация от белоглави лешояди.
С радост и надежда ще следим по-нататъшната адаптация и разселване на лешоядите!

Снимките са предоставени от Фонда за защита на грабливите птици

За повече информация:
Елена Кметова – ръководител на проекта – 0885219557, ekmetova@greenbalkans.org
Георги Стоянов – координатор територия „Врачански Балкан”; тел: 0878 734503

Източник на информацията: Зелени Балкани, http://greenbalkans.org/