Студенти на посещение в ПП "Врачански Балкан"

  12-05-2015

Студенти от бакалавърска програма "Туризъм," редовно обучение в Международно висше бизнес училище - Ботевград посетиха Природен парк "Врачански Балкан". Целта на посещението е теренно проучване в ПП "Врачански Балкан" с акценти върху управлението на защитени територии, развитие на устойчив туризъм, туристическа инфраструктура, експозиции и интерпретация.

Инж. Николай Ненчев, директор на ДПП "Врачански Балкан", изнесе подробна презентация за управлението и дейностите осъществявани от Дирекцията на парка. Следобяд студентите посетиха развлекателен парк Леденика и прохода Вратцата.