Студенти и горски служители залесяваха по случай Седмицата на гората

  03-04-2018

На 03.04.2018г. в двора на Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ – филиал Враца се проведе акция по залесяване с участието на студенти от университета, служители на Държавно горско стопанство-Враца и на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“. Инициативата се организира по случай откриването на седмицата на гората, която традиционно се провежда в началото на месец април. 26 студенти от специалностите „Предучилищна и начална педагогика“ и „Социална педагогика“ с ръководител Мая Чучкoва се включиха в засаждането на различни по вид дървета: чинар, ясен, явор, лирово дърво, туя и кипарис. Горските служители разясниха основните правила при засаждане и последваща грижа за младите фиданки.

След залесяването студентите участваха в различни интерактивни игри, насочени към опознаването и опазването на гората, които могат да бъдат прилагани при обучението на деца и ученици от различна възраст. Голям интерес предизвика и представянето на дисциплината „Горска педагогика“, която се изучава в Лесотехнически университет София.

За проявената инициативност и активно участие на всички присъстващи бяха подарени шапки и значки с логото на седмицата на гората, осигурени от Държавно горско стопанство-Враца. Залесените фиданките са предоставени от горски разсадник „Ашиклар” гр. Берковица.