Природолюбители наблюдаваха белоглави и черни лешояди в Природен парк "Врачански Балкан"

  07-09-2020

     Десетки любители на природата се от правиха днес по пътеките на Врачански Балкан, за да наблюдават белоглави и черни лешояди на територията на парка. Събитието се организира от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан", Дружество за защита на хищните птици, СНЦ "Зелени Балкани" и Фонд за дивата флора и фауна по повод Международния ден на лешояда.
     На площадката за подхранване и съседните райони туристите имаха възможност да наблюдават около 40 белоглави и 5 черни лешояда.
      Дълго време лешоядите са смятани за нечисти и опасни като несправедливо са обвинявани за изчезването на домашни животни. Всъщност тези големи птици са санитарите на природата. Чрез специфичната си диета те бързо почистват разлагащите се трупове на животни и без проблем поглъщат не само умрели от естествена смърт или от наранявания животни, но и поразените от зарази, които носят опасни бактерии и вируси. Изключително важна е ролята на лешоядите в природата. Като спират разпространението на заразни болести по животните и хората, те предоставят незаменима услуга за останалия жив свят.
      В България са се срещали четири вида лешояди. Единственият, който никога не е прекъсвал присъствието си тук, е дребният египетски лешояд. Всеки от останалите три вида в определен период от време е бил със статут на изчезнал у нас. Около средата на XX век белоглавият и брадатият лешояд вече не гнездят в страната, а към края на 80‐те години изчезва и черният лешояд. Още тогава лешоядите са включени в Червената книга. През 70‐те години белоглавият лешояд макар и много плахо се завръща в Източните Родопи.
     Сега благодарение на усилията на природните и национални паркове и на множество неправителствени организации белоглавият и черният лешояд отново са част от нашата природа с тенденция към постоянно увеличаване на популациите. В последните години започват опити за завръщане и на брадатия лешояд.

снимки: Георги Стоянов, Дружество за защита на хищните птици