Млади еколози гоовориха за влажните зони по радио "Трибали"

  02-02-2012

По случай Световния ден на влажните зони Дирекция на природен парк "Врачански Балкан",  еко клуб "Детелини" и радио Трибали организираха съвместна радио инициатива. В рамките на един час в следобедния блок на радиото младите еколози представиха 5 от влажните зони в България, обявени по Рамсарската конвенция - езерото Вая, Поморийско езеро, Драгоманско блато, Беленски острови и резервата Сребърна. От експерта по биоразнообразие Даниела Стоева слушателите научиха интересна информация за ролята на влажните зони в природата и видовете защитени растения и животни,който могат да се наблюдават.