Природните паркове "Врачнски Балкан" и "Железни врата", Румъния с нов туристически продукт и статегия за дигитализиране на териториите

  05-08-2021

 

В рамките на проект DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата» Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" заедно с партньора Природен парк "Железни врата" Румъния и участието на заинтересованите страни разработи два основни стратегически документа. Първият е Маркетингова стратегия и План за действие за развитие и внедряване на иновативен трансграничен туристически продукт, който ще бъде създаден чрез дигитализирането на парковите територии и изграждането на атрактивни туристически атракции. 

Вторият документ е Стратегията за дигитализация на териториите на ПП „Врачански Балкан” и ПП „Железни врата”, които остават извън обсега и териториалния обхват на Проект DiGi Parks. Стартегията е базирана на резултатите от изпълнението на двата етапа от дигитализционния процес в ПП „Врачански Балкан – а именно изработка на цифорви ортофото карти и базови триизмерни модели на ландшафта на двата парка, изработка на високоточен триизмерен модел на парковете  и изработване на подробни триизмерни модели на природни забележителности, културно-исторически обекти, сгради и паметници.

И двата документа са достъпни на български език и в резюме на румънски език в отдел Библиотека/Стратегии на интернет сайта на ДПП "Врачански Балкан".