Обновената еко пътека Боров камък очаква своите посетители

  20-07-2015

 

През месец юли Дирекция на ПП „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите извърши цялостен ремонт и обновяване на Врачанската Еко пътека Боров Камък. Поради тежките зимни условия голяма част от инфраструктурата на пътеката беше увредена и преминаването по нея беше затруднено. Освен подмяната на дървените конструкции по маршрута са изградени и нова беседка и информационни табели на български и английски език. Освен информация за маршрута посетителите ще могат да се запознаят с основните представители на флората и фауната, който обитават защитената местност.

В горещото време екопътека Боров камък е един от най-предпочитаните маршрути, тъй като минава по сенчестия дол на река Лева и стига до водопада Боров камък (63 м). Време за преминаването на пътеката е около 2 часа в една посока.

Ремонтът се извършва в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.