Втора партньорска среща по проект DiGi-Parks по Програма за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А «Румъния–България»

  27-11-2019

        

       В рамките на планираните дейности по управление на проект DiGi Parks, в периода 20 – 21 11. 2019 год. бе проведена 2-ра партньорска среща в Оршова в офиса на Дирекция на Природен парк „Железни врата”. На срещата взеха участие екипите по управление на проекта на двамата партньори. Бяха обсъдени оперативни задачи, свързани с изпълнението на проекта – изпълнение на договор по доставка на UAS от страна на българския партньор, изпълнението на етап 1 по подготовката за сканиране на територията на ПП „Врачански Балкан”, хода на ремонтните дейности на Посетителския център на ПП ‘Железни врата в Dubova и др. Бяха планирани съвместните дейности по предстоящите задачи за следващия тримесечен период.